Privacy Policy en disclaimer

Voor Gebruikersaccounts en Deelnemersaccounts

Welkom bij Smart Health. Fijn dat je de moeite neemt om de privacy policy van Smart Health te bekijken, die hoort bij de Gebruikersaccounts en Deelnemersaccounts. Bij Smart Health geven we jou inzicht in je gezondheid. Dit doen we door informatie te vragen over wie jij bent en wat jouw gewoontes zijn, zoals wat je eet en hoe vaak je sport. In deze privacy policy leggen we uit wat we met jouw persoonlijke informatie doen. We hebben een aparte privacy policy voor de gegevens die we verzamelen van websitebezoekers, Health Partners en andere organisaties die werken met Smart Health.

Voor de leesbaarheid gebruiken we de volgende indeling:

Wie zijn wij?

Smart Health is het unieke online gezondheidsplatform van Smart Vitaal B.V.; de uitvinder van de Health scan en het e-PMO en drijvende kracht achter Smart Health Cities concepten zoals VITR. Afhankelijk van welke dienst je levert of afneemt doe je zaken met Smart Health Life B.V., Smart Vitaal B.V. of een bij Smart Health aangesloten consortium. Met al je vragen kun je altijd terecht bij Smart Vitaal B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69944652. Je vindt onze contactgegevens op deze contactpagina: https://www.smarthealth.works/contact

Wat doen wij en wat doe jij met Smart Health?

Smart Health heeft het doel je gezondheid te meten en je te helpen met het verbeteren ervan. Dit doen we volgens het principe van meten, weten, doen. Hiervoor sluiten we verschillende soorten overeenkomsten. Voor de Health scan sluiten we een Deelnemersovereenkomst met de Deelnemer. Voor het Platform sluiten we een Gebruikersovereenkomst met de Gebruiker. Met Health Partners sluiten we een Health Partner-overeenkomst en met Opdrachtgevers (Faciliterende Instanties) een Opdrachtovereenkomst.

Health scan

De Health scan is een korte vragenlijst over jouw gezondheid, waarbij jij direct inzicht krijgt in je persoonlijke verbeterpunten. Voor de Health scan vragen wij je om Deelnemer te worden en bewaren we jouw persoonsgegevens voor maximaal een halfjaar. Je kunt zelf op elk moment je gegevens wissen uit onze database. We hebben voor de Health scan een aparte privacyverklaring gemaakt, waarin geen uitleg staat over onze andere dienstverlening, zodat deze wat korter is om te lezen. Deze privacyverklaring vind je hier: https://www.vitr.nl/privacy.

E-PMO

De basis van Smart Health is de medisch wetenschappelijke vragenlijst die we het e-PMO noemen. PMO staat voor preventief medisch onderzoek en Smart Health biedt dit onderzoek geheel online aan. Met deze online gezondheidstest krijg je uitgebreid inzicht in je hartrisicoscore en leefstijlcijfer. Voor het e-PMO en het gebruik van het Smart Health Platform, met onze tips, challenges en jouw persoonlijke aanbod van Health Partners, vragen wij je om Gebruiker te worden. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met gegevens van onze Gebruikers.

Op het Platform kun jij als Gebruiker je eigen account beheren, je gegevens updaten, je persoonlijke adviezen lezen, Vitaalovereenkomsten aangaan met onze Health Partners en meedoen met challenges. We gebruiken je gegevens om jouw persoonlijke omgeving in te richten, om je bij Health Partners bestelde producten te laten bezorgen, om je bestelde diensten te laten afnemen, om eventuele retouren te administreren en om jouw persoonlijke aanbod dynamisch aan te passen. Want als jij werkt aan jouw vitaliteit, veranderen je leefstijlcijfer en hartrisicoscore en daarmee verandert ook jouw persoonlijke gezondheidsadvies. Ook kun je reviews geven over Health Partners, die wij dan weer meenemen bij de periodieke beoordeling van de Health Partners.

Faciliterende Instantie

Onder de Faciliterende Instantie verstaan wij de onderneming of instelling die, of het consortium dat, een contract sluit met Smart Vitaal B.V. om het Vitaliteitsconcept van Smart Health beschikbaar te maken voor jou, de medewerker, donor, inwoner of persoon wiens belangen de Faciliterende Instantie behartigt. De Faciliterende Instantie noemen wij ook wel Opdrachtgever en daarmee sluiten we een Opdrachtovereenkomst voor onze dienstverlening. Van onze Opdrachtgevers verzamelen we bedrijfsgegevens en gegevens van de aangesloten Gebruikers voor zover dat onderdeel uitmaakt van onze overeenkomst.

Health Partners

De Health Partner stellen hun producten en diensten beschikbaar aan jou, onze Gebruiker, via het Smart Health Platform of een van onze Smart Health Cities projecten. Van onze Health Partners verzamelen we met name bedrijfsgegevens om te kunnen bemiddelen tussen Gebruiker en Health Partner.

Doorontwikkeling

Verder heeft Smart Health het doel ervoor te zorgen dat alle huidige en toekomstige Gebruikers van het Platform en onze concepten op de best mogelijke manier worden geholpen om vitaler te worden. We gebruiken de gegevens van Gebruikers en van Health Partners ook voor:

 • Het verbeteren van het Platform en het uitbreiden met functionaliteiten,
 • Marketingdoeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven, pushberichten en promoties,
 • De evaluatie van Health Partners,
 • Het onderhouden van Gebruikersaccounts,
 • Het controleren van de beveiligingsmaatregelen.

Wetenschappelijk onderzoek

In aanvulling op bovenstaande doelstellingen van Smart Health, kan Smart Health van tijd tot tijd, in samenspraak met geselecteerde Opdrachtgevers of consortiumpartners, meewerken aan wetenschappelijk onderzoek naar hartrisico en de effectiviteit van verschillende leefstijl-georiënteerde methoden om het hartrisico te verlagen en de gezondheid van de Gebruiker te verbeteren. Smart Health doet dit zowel ten behoeve van de wetenschap als ter verbetering van Smart Health zelf. Voor wetenschappelijk onderzoek worden gegevens van Gebruikers in een geanonimiseerd bestand beschikbaar gesteld aan de VU te Amsterdam. Aan Gebruikers die persoonlijke gegevens via de vragenlijst invullen vragen we separaat om toestemming voor het meewerken aan dit wetenschappelijk onderzoek.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van Gebruikers en Deelnemers

Jouw persoonsgegevens verstrek jij als Deelnemer of Gebruiker zelf aan Smart Health. Dit zijn:

 • Naam
 • Postcodecijfers
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Lengte
 • Telefoonnummer
 • Optioneel je avatar of profielfoto
 • Voorkeurstaal
 • Je opleidingsniveau
 • Eet /drinkgewoonten
 • Gewicht
 • Bloeddruk
 • Diabetes
 • Je etnische achtergrond
 • Leefgewoonten zoals bewegen, roken, hygiëne en stress
 • Of je medicatie gebruikt
 • Erfelijke hartaandoeningen
 • Waar je werkt als je via jouw werkgever wordt aangemeld
 • Je bankrekeningnummer als je bestellingen plaatst en deze afrekent via iDeal

Gegevens die wij verwerken van andere partijen

Naast gegevens van Gebruikers en Deelnemers, verwerken wij gegevens van onze Opdrachtgevers, leveranciers, Health Partners en andere partners in onze keten. Van deze partijen verwerken wij met name de bedrijfsgegevens. Omdat in deze bedrijven mensen werken, verwerken wij naam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die door een partij actief aan Smart Health worden verstrekt.

Met de leveranciers die in opdracht van Smart Health persoonsgegevens verwerken in hoedanigheid van verwerker, worden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Gegevens van websitebezoekers

Door het invullen van het contactformulier of de chatbot op de website kies je er zelf voor om je naam, telefoonnummer en e-mailadres kenbaar te maken aan Smart Health. Wij gebruiken de door jou verstrekte gegevens om contact met je op te nemen voor het beantwoorden van je vraag. Dit doen we ook als je op een andere wijze je gegevens verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. Van websitebezoekers verzamelen wij ook cookies, zoals in de cookieverklaring wordt toegelicht.

Gegevens op onze social media

Gegevens die wij van jou krijgen via het gebruik van socialmediaplatforms vallen onder de privacyverklaring van die platforms zelf. Wij reageren ofwel binnen het platform of vragen je in een persoonlijk bericht (DM) of we je via e-mail mogen benaderen. Veel social media platforms komen van buiten de Europese Unie. We raden je dan ook aan om de privacyverklaringen van deze platforms door te lezen om te kijken of die bij jou passen.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens waarvoor aparte toestemming benodigd is om deze te mogen verwerken. Bij het aanmaken van een Gebruikersaccount of een Deelnemersaccount vragen we separaat jouw toestemming voor het verwerken van medische gegevens. Bij het aanmaken van het account, in de toepasselijke voorwaarden en in deze privacy policy wijzen we er uitdrukkelijk op dat Smart Health bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Zonder medische gegevens kan Smart Health je geen persoonlijk vitaliteitsaanbod of persoonlijke scores tonen en werkt ons Platform niet optimaal.

Smart Health heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. De medische validatie van het e-PMO ziet ook niet op jongeren onder de 16. We kunnen echter niet controleren of iedere websitebezoeker ouder is dan 16 jaar.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Gebruikers en Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen geen account aanmaken bij Smart Health.

Als je ervan overtuigd bent dat Smart Health zonder toestemming van ouders of voogd persoonlijke gegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via legal@smarthealth.works, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom mogen we deze gegevens verwerken (wettelijke grondslag)?

Smart Health verwerkt persoonsgegevens onder verschillende wettelijke grondslagen (volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG).

De belangrijkste is de uitvoering van een overeenkomst met jou als Gebruiker, Deelnemer, Opdrachtgever of Health Partner.

Verder verwerkt Smart Health jouw bijzondere persoonsgegevens (de medische gegevens) in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de profilering met uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker of Deelnemer als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder a van de AVG. Deze toestemming wordt gevraagd bij het aanmaken van het account en het aangaan van de overeenkomst. Voor deelname aan wetenschappelijke onderzoeken vragen wij of onze partners een informed consent.

De toestemming die jij ons geeft, kan op elk moment door jou worden ingetrokken. Gebruikers kunnen toestemming intrekken via de profielpagina binnen je Gebruikersaccount. Deelnemers kunnen direct het account verwijderen. Gevolg van de intrekking van deze toestemming is dat Smart Health niet langer over jouw medische gegevens mag beschikken en daardoor geen gepersonaliseerd vitaliteitsaanbod kan verzorgen.

Inschrijving nieuwsbrief

Nieuwsbrieven aan opdrachtgevers, Health Partners, Deelnemers en Gebruikers mogen wij verzenden op grond van het gerechtvaardigd eigen belang. Je kunt je te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven of attenderingsservice van Smart Health. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden voor verdere nieuwsbrieven. Na afmelding verwijderen wij het e-mailadres uit de maillijst van de nieuwsbrieven waarvoor je was aangemeld.

Wel sturen we Gebruikers en Deelnemers ook na afmelding voor de nieuwsbrief eventuele noodzakelijke berichten, bijvoorbeeld voor accountverificatie of andere beveiliging.

Gedeeltelijk geautomatiseerde besluitvorming

Het opstellen van jouw hartrisicoscore en leefstijlcijfer gebeurt automatisch na het invullen van de vragenlijst of het e-PMO. Onze rapportages geven je tips en inzicht, maar kunnen nooit medisch advies vervangen. Je besluit zelf of je de tips uit de rapportage wel of niet opvolgt. Smart Health neemt hierin geen beslissingen die jou raken, zodat er geen geautomatiseerde besluitvorming is.

Heb je twijfels over de uitkomst van jouw rapportage, neem dan contact op met je huisarts. Je mag je vragen over de rapportage ook stellen aan ons. Stuur je vraag naar legal@smarthealth.works, we zetten deze dan door naar de betrokken gezondheidswetenschapper of analist. Je krijgt van Smart Health nooit persoonlijk medisch advies, wel kunnen we nagaan of de rapportage in jouw geval afwijkend is.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Smart Health bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor die gegevens worden verwerkt. Daarbij hanteert Smart Health de volgende bewaartermijnen:

Gegevens van werknemers, donoren of inwoners die wij ontvangen van Opdrachtgevers maximaal 6 maanden. Zodra je een Gebruikersaccount aanmaakt bij Smart Health, komt een Gebruikersovereenkomst tot stand met Smart Health en word je een Gebruiker.

Gegevens van Gebruikers bewaren wij gedurende de Gebruikersovereenkomst en tot maximaal 12 maanden na beëindiging van deze overeenkomst. Na verloop van deze 12 maanden worden de gegevens door Smart Health uitsluitend geanonimiseerd bewaard ten behoeve van de administratieplicht, onze eigen analyses en eventueel voor medisch onderzoek. Met een aantal Faciliterende Instanties maken we afspraken om jouw gegevens korter dan 12 maanden te bewaren.

Gegevens van Deelnemers van de Health scan bewaren wij maximaal 6 maanden. Na verloop van deze 6 maanden worden de gegevens door Smart Health uitsluitend geanonimiseerd bewaard ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van de Health scan en om anonieme groepsrapportages te kunnen delen met onze samenwerkingspartners. Als jij ervoor kiest om de Deelnemersovereenkomst eerder te beëindigen dan kan dat op elk moment door gebruik van de delete-knop.

Gegevens van Opdrachtgevers bewaren we vanwege de fiscale bewaarplicht voor minimaal 7 jaar na uitvoering van de overeenkomst.

Gegevens van Health Partners bewaren wij gedurende de contractperiode tussen Smart Health en Health Partner en na afloop van de overeenkomst voor een periode van minimaal 7 jaar voor de uitvoering van de (fiscale) administratieplicht van Smart Health.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Smart Health neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Dit doen wij door het nemen van technische en organisatorische maatregelen, die we periodiek controleren en bijstellen. De IT-ers verbonden aan Smart Health monitoren voortdurend of de stand van de techniek een betere beveiliging kan waarborgen. We streven ernaar de best passende technische beveiliging te realiseren.

Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een strikte scheiding van onze systemen en databases. Ook hanteren we encryptiemethoden en beveiligde verbindingen. De antwoorden op de vragenlijst noemen we jouw medische inputdata. Deze inputdata slaan we op zonder jouw naam en contactgegevens, onder een uniek ID-nummer. Dit noemen we het pseudonimiseren van de medische persoonsgegevens.

Binnen onze bedrijfsprocessen bestaat een rolverdeling. We hebben afspraken gemaakt wanneer en onder welke voorwaarden toegang tot een database mogelijk is. De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien, uitgebreid en aangepast. Dit leggen we vast in het interne Smart Health securitybeleid.

Wat kun jij doen om bij te dragen aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Als jij het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan direct via het contactformulier.

Jouw eigen gedrag kan misbruik voorkomen. Stuur e-mails die je van ons ontvangt niet door, deze kunnen persoonlijke data van jou als ontvanger bevatten. Zorg dat je altijd een sterk wachtwoord van minimaal 10 karakters gebruikt en laat je account niet onnodig openstaan.

Met wie delen we jouw gegevens?

Smart Health verkoopt je gegevens niet aan derden.

We delen anonieme gegevens met onze partners voor wetenschappelijk onderzoek. Soms wordt voor deze onderzoeken een subsidie verstrekt, waarvan Smart Health een deel van de opbrengst krijgt.

Ook gebruiken we software van derden, bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven, facturen e.d. Daarvoor worden zo beperkt mogelijk je gegevens aan derden verstrekt.

Smart Health kan gegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van administratie en het doen van fiscale aangifte. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de mailmanagersoftware en onze accountant, sluiten wij een overeenkomst en maken we afspraken over de beveiliging van jouw gegevens. We verwerken jouw gegevens niet buiten de EU.

Health Partners

Als jij, de Gebruiker, via jouw Gebruikersaccount aangeeft een Vitaalovereenkomst te willen sluiten met een Health Partner, stuurt Smart Health je naam, adres, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer door aan de Health Partner. De Health Partner krijgt geen verdere persoonsgegevens of medische data via Smart Health.

Opdrachtgever

Smart Health ontvangt van werkgevers contactinformatie van medewerkers die in dienst komen, om ervoor te zorgen dat zij een Gebruikersaccount kunnen aanmaken. Ook ontvangt Smart Health van werkgevers informatie over medewerkers die uit dienst gaan, om het Gebruikersaccount los te koppelen van de werkgeversomgeving, dan wel het account op te heffen. Ook met andere Faciliterende Instanties maken we afspraken over de eerste uitnodiging en het beëindigen van het Gebruikersaccount.

Smart Health verstrekt geen persoonsgegevens aan de werkgever. De werkgever (die Opdrachtgever is van Smart Health) krijgt geen inzicht in individuele Gebruikersaccounts en de medische persoonsgegevens die daarbij horen.

Wel verstrekt Smart Health aan de werkgever een rapportage over de vitaliteit van de totale Gebruikersgroep en voor de financiële administratie een bestedingsoverzicht van de medewerkersbudgetten. Aan andere faciliterende instanties verstrekken we deze rapportages ook.

Voor elke rapportage, zowel richting werkgevers als richting andere Faciliterende Instanties, geldt de strikte voorwaarde dat de anonimiteit van Gebruikers kan worden gewaarborgd. Een rapportage omvat minimaal 50 Gebruikersprofielen om de anonimiteit te borgen.

Soms verstrekken we meer gegevens aan onze partner in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor vragen we apart jouw instemming door het ondertekenen van een informed consent brief.

Inlog via derden

Als de Gebruiker inlogt via een portaal dat door de Faciliterende Instantie wordt verstrekt, valt de gegevensverwerking ook onder de voorwaarden die voor dat specifieke portaal gelden.

Wettelijke verplichting

Smart Health kan gegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van administratie en het doen van fiscale aangifte.

Met onze partners die gegevens ontvangen in het kader van wetenschappelijk onderzoek sluiten we een data-uitwisselingsovereenkomst. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst. Zo zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wat zijn jouw rechten voor inzien, aanpassen, corrigeren of verwijderen van gegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Smart Health. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als Gebruiker is het op elk moment mogelijk om direct zelf je gegevens te downloaden via de download-optie op de profielpagina van je Gebruikersaccount.

Voor Deelnemers geldt inzage via de unieke URL-pagina die wordt aangemaakt na het voltooien van de Health scan. Door het gebruik van de delete-knop op deze URL-pagina kan je als deelnemer direct en permanent al je gegevens wissen. Je hoeft hiervoor geen verzoek in te dienen.

Wil je op andere wijze gebruik maken van je rechten, dan kun je een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging via het contactformulier op de publieke website.

Bij een verzoek per e-mail stellen wij controlevragen om je identiteit te verifiëren. Mochten wij ook na deze controlevragen nog twijfelen aan de echtheid van het verzoek, dan kunnen we je vragen om ons een kopie van jouw identiteitsbewijs te tonen, bijvoorbeeld tijdens een online meeting met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit alles ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Functionaris gegevensbescherming

Smart Health heeft een functionaris gegevensbescherming die je kunt bereiken via het contactformulier op de website.

Toezicht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop Smart Health met je persoonsgegevens omgaat, horen wij dit graag direct van je. Je hebt het recht om klachten over onze omgang met jouw privacygevoelige gegevens te melden bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene Voorwaarden

Smart Health hanteert voor haar Gebruikers Gebruikersvoorwaarden. Deze Gebruikersvoorwaarden vind je op onze website app.smarthealth.works/terms en worden op verzoek toegestuurd.

Voor Deelnemers aan de Health scan gelden de Deelnemersvoorwaarden, welke worden getoond voorafgaand aan het invullen van de Health scan. Werkgevers en andere Opdrachtgevers ontvangen opdrachtvoorwaarden die altijd worden meegestuurd bij de offerte die Opdrachtgevers en prospects van Smart Health ontvangen.

Proclaimer

Op onze website vind je informatie over de unieke vitaliteitsconcepten van Smart Health, de ontwikkelingen en de producten van Smart Health en onze Health Partners. We voorzien je van blogposts, filmpjes en succesverhalen van onze Opdrachtgevers. Het kan zijn dat je hierdoor zelf ook heel graag met Smart Health wilt gaan werken. Neem in dat geval contact op via de hierboven genoemde contactkanalen. De informatie op de publieke website van Smart Health is algemeen van aard en niet bedoeld als persoonlijk advies. Je kunt Smart Health niet aansprakelijk houden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website. Voor het enthousiasme bij mensen die al met Smart Health werken nemen wij uiteraard wel graag de credits.

Op het Platform binnen jouw Gebruikersaccount vind je informatie die wordt gebaseerd op de door jou gegeven input en antwoorden op de vragenlijst. Het verstrekken van onjuiste informatie kan resulteren in verkeerde vitaliteitstips die jouw gezondheid zelfs kunnen schaden. Beantwoord de vragen daarom naar waarheid en neem bij enige twijfel direct contact op met je eigen arts en behandelaar. Je kunt Smart Health niet aansprakelijk houden voor de gevolgen van gebruik van de informatie op onze website en het Platform.

Auteursrecht

De informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Smart Health. Als je informatie over Smart Health of een van onze Smart Health Cities concepten wilt publiceren, zijn we je daar graag bij van dienst. Neem voorafgaand aan publicatie contact op via het contactformulier, om aan Smart Health toestemming te vragen. Bij elke publicatie verwachten wij minimaal een verwijzing naar www.smarthealth.works. Smart Health kan weigeren toestemming te geven voor een publicatie.

Versie 2.2 privacy policy

Van tijd tot tijd wordt de privacy policy van Smart Health herzien, onder meer om te blijven voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ook om je goed te blijven infomeren over de werkwijze van Smart Health, die aan verandering onderhevig is.

Wijzigingen in de privacy policy worden altijd op de website van Smart Health gepubliceerd.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 10 oktober 2022.

Download als PDF